Uvjeti uporabe

Portal MSD MedEd 

MSD MedEd je internetska stranica tvrtke Merck Sharp & Dohme d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 86296111348 (MSD), društva kćeri tvrtke Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, SAD.

NA OVIM STRANICAMA MSD OMOGUĆAVA PRISTUP SADRŽAJIMA KOJI SU NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA s ovlaštenjem za rad u Hrvatskoj, zbog čega pristup mora biti zaštićen korisničkim imenom i lozinkom, tj. potrebna je registracija.

Prihvat uvjeta

Možete se prijaviti za pristup ovoj internetskoj stranici samo nakon što pročitate i prihvatite poštivati uvjete uporabe objavljene na ovoj stranici („Uvjeti uporabe“) te pristanete na obradu vaših osobnih podataka (vidite niže pod „Osobni podaci“). 

MSD pridržava pravo povremeno izmijeniti Uvjete uporabe te će na ovoj stranici objaviti sve takve izmjene, uključujući i dan kada stupaju na snagu. Važećoj verziji Uvjeta uporabe možete pristupiti u bilo kojem trenutku na ovoj internetskoj stranici.

Registracija

Da biste se registrirali i mogli pristupiti sadržaju ove stranice morate popuniti obrazac u kojem ćete potvrditi da ste zdravstveni radnik s ovlaštenjem za rad u Hrvatskoj i dati nam istinite,točne i ažurne podatke. 

Podaci označeni zvjezdicom su obavezni podaci a ostali su fakultativni. Popunjavanjem obrasca i registracijom potvrđujete da su svi podaci koje ste nam pri registraciji dali točni i ažurni.  U slučaju promjene podataka, dužni ste ih ažurirati u svom korisničkom računu. Ako date lažne ili netočne podatke, MSD je ovlašten odbiti Vašu registraciju odnosno ukloniti Vaš korisnički račun.

Svoje korisničko ime i lozinku trebate čuvati na siguran način i ne smijete ih dati trećim osobama. MSD ima pravo iz sigurnosnih ili drugih važnih razloga zatražiti da promijenite lozinku. MSD pridržava pravo privremeno blokirati Vaš korisnički račun ili ga obrisati ako prekršite ove Uvjete uporabe. 

Informacije o obradi Vaših osobnih podatka u vezi s korištenjem ovom stranicom pronaći ćete na poveznicama navedenim niže u odjeljku Osobni podaci. 

Područje na koje se uvjeti primjenjuju

Ovi uvjeti vrijede samo za uporabu ove internetske stranice. MSD i njegova povezana društva vlasnici su i drugih stranica za koje vrijede zasebni uvjeti uporabe kako je navedeno na tim stranicama.

Medicinske informacije

Premda se na ovim internetskim stranicama nalaze informacije koje se tiču bolesti i njihova liječenja, ništa na ovim internetskim stranicama ne smije se tumačiti kao davanje savjeta ili preporuka u vezi bilo koje odluke ili radnje povezane sa zdravljem pojedinih osoba. Kao liječnik ili drugi kvalificirani zdravstveni radnik, ne biste trebali dopustiti da sadržaj ovih internetskih stranica zamijeni Vašu vlastitu medicinsku prosudbu, koju biste trebali primijeniti pri procjeni informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama.

Isključenje jamstava i odgovornosti

Iako je MSD uložio razuman trud kako bi osigurao da informacije na ovim internetskim stranicama budu točne, potpune i aktualne, MSD izričito isključuje sva jamstva ili izjave u vezi s ažurnošću, potpunošću ili aktualnošću tih informacija. INFORMACIJE NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA DAJU SE U STANJU U KOJEM JESU, BEZ JAMSTVA IKAKVE VRSTE, IZRIČITOG ILI PREŠUTNOG, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, IMPLICIRANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, ILI JAMSTVA DA NISU POVRIJEĐENA PRAVA TREĆIH OSOBA. MSD također ne jamči da će ove internetske stranice biti dostupne bez prekida, da će funkcionirati bez pogrešaka i da neće biti zaražene virusima ili drugim štetnim softverom. Ove internetske stranice upotrebljavate na vlastitu odgovornost.

MSD u punom opsegu koji dopušta zakon, isključuje svoju odgovornost za bilo koju izravnu i neizravnu štetu (uključujući, između ostaloga, gubitak dobiti, gubitak produktivnosti i nematerijalnu štetu), slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ni bilo kakvu drugu štetu koja nastane zbog ili u svezi s Vašom uporabom ovih internetskih stranica.

Osobni podaci

O obradi i zaštiti osobnih podataka u vezi s uporabom ove internetske stranice informirajte se u Pravilima zaštite privatnosti na internetu,  u obavijestima o uporabi Kolačića te u Obavijest zdravstvenim radnicima u pogledu zaštite osobnih podataka. 

Intelektualno vlasništvo

Svi žigovi, logotipovi, dizajni, slogani i prepoznatljivi izgled koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama, bez obzira na to jesu li napisani velikim slovima, u kurzivu ili sa simbolom za žig ili ne, vlasništvo su tvrtke MSD ili njegovih povezanih društava ili se upotrebljavaju na temelju ovlaštenja. Ove internetske stranice mogu također sadržavati ili upućivati na patente, zaštićene informacije, tehnologije, proizvode, postupke ili druga prava intelektualnog vlasništva MSD-a i/ili trećih osoba. Vama se ne daje niti prenosi nikakvo ovlaštenje ni pravo na takve žigove, patente, trgovačke tajne, tehnologije, proizvode, postupke ni druga prava intelektualnog vlasništva MSD-a i/ili drugih osoba.

Ne smijete distribuirati, mijenjati, prenositi, ponovno upotrebljavati, ponovno objaviti na Internetu niti upotrijebiti sadržaj internetskih stranica u javne ili komercijalne svrhe, uključujući tekst, slike, audio ili video materijale, bez prethodne izričite pisane MSD-ove suglasnosti. Trebate pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na ovim internetskim stranicama zaštićeno autorskim pravom, osim ako je drugačije napomenuto, i da se bez pisanog odobrenja MSD-a ne smije upotrijebiti na način drugačiji od opisanog u Uvjetima uporabe ili u tekstu na internetskim stranicama. MSD ne jamči niti izjavljuje da Vaša uporaba materijala prikazanog na internetskim stranicama neće povrijediti prava trećih osoba koje nisu u vlasništvu niti su povezane s MSD-om.

Informacije trećih osoba i poveznice na druge stranice

Ove internetske stranice mogu sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje pripadaju MSD-u ili na internetske stranice trećih osoba, na čiji sadržaj MSD nema utjecaj.

MSD nije odgovoran za sadržaj internetskih stranica trećih osoba na koje je omogućen pristup s ove internetske stranice. Za sadržaj i uporabu svake stranice treće osobe, na koju upućuju poveznice na ovoj internetskoj stranici, vrijede uvjeti uporabe objavljeni na toj stranici.

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Na ove uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo i nadležan je hrvatski sud.

22. svibnja 2020. godine